EMPLOCITY.PL - POLITYKA PRYWATNOŚCI

PREAMBUŁA

W trosce o zapewnienie najwyższej jakości świadczonych przez nas usług oraz maksymalnego bezpieczeństwa danych, które są nam przekazywane za pośrednictwem serwisu Emplocity.pl dokładamy wszelkich starań aby Twoje dane były odpowiednio chronione.

W związku z powyższym gromadzimy tylko takie ilości informacji, które są nam niezbędne do prowadzenia procesów rekrutacyjnych. Odbywa się to wyłącznie za Twoją zgodą. Zebrane informacje wykorzystujemy jedynie w związku ze świadczonymi przez nas usługami. Nie przekazujemy zgromadzonych przez nas danych stronom trzecim bez Twojej wiedzy i zgody.

W celu poznania sposobów ochrony otrzymywanych danych oraz mechanizmami ich przekazywania i wykorzystywania, zachęcamy do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności oraz Regulaminem.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych jest EMPLOCITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ogrodowej 31/35, 00-893 Warszawa (dalej „Emplocity.pl”). Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe rozpoczęcie współpracy z serwisem Emplocity.pl oraz korzystanie z jego usług.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:

 1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą;
 2. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; lub
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; a także
 4. przenoszenia danych;
 5. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych zwykłych (art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR) lub szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR);
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usługi świadczonej przez Emplocity.pl na postawie umowy przez okres korzystania z usług Emplocity.pl dla celów realizacji usługi świadczonej przez Emplocity.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi przez Emplocity.pl. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe znalezienie oferty pracy za pomocą Emplocity.pl.

W przypadku Twojej rezygnacji z korzystania usług Emplocity.pl, niektóre Twoje dane osobowe będą przechowywane z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, przez okres przewidziany odpowiednimi przepisami prawa, w którym możesz wnieść ewentualne żądanie, skargę lub roszczenie przeciwko Emplocity.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tym jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.

I. Definicje

 • ChatBot – funkcjonalność Serwisu, przy pomocy której Kandydat/ka w trakcie interaktywnej konwersacji z inteligentnym programem komputerowym podaje dane związane z udziałem w procesie rekrutacyjnym, które są następnie przekształcane w sposób automatyczny w Profil Kandydata. ChatBot może być także zaimplementowany na Stronie Pracodawcy dzięki której Kandydat ma możliwość przekazania wybranych informacji niezbędnych w procesie rekrutacji, w tym dotyczących m.in. przebiegu kariery zawodowej, edukacji, preferowanych zarobków, preferencji dotyczących miejsca pracy oraz innych umiejętności.
 • Emplocity.pl lub Serwis – spółka EMPLOCITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ogrodowej 31/35, 00-893 Warszawa.
 • Kandydatk/ka – pełnoletnie osoba fizyczna, która za pośrednictwem Serwisu poszukuje zatrudnienia.
 • Pracodawca – podmiot, na rzecz którego Emplocity.pl świadczy usługi polegające na dopasowywaniu kandydatów i ich Profili do potrzeb pracodawcy.
 • Polityka Prywatności – dokument zawierający zbiór informacji kierowanych do Kandydatów w celu poinformowania ich o tym, jakie dane osobowe są zbierane i przetwarzane w związku z korzystaniem z usług Serwisu.
 • Profil – funkcjonalność Serwisu, pozwalająca Kandydatowi na przekazywanie wybranych informacji, w tym dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej, historii edukacji oraz innych umiejętności.
 • Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu Emplocity.pl
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Ty, Twój – odpowiednio Kandydat/ka

II. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

Emplocity.pl administruje Twoimi danymi w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu oraz ChatBota.

Jeżeli masz pytania dotyczące działania ChatBota lub administrowania Twoimi danymi oraz praw jakie Ci przysługują skontaktuj się z nami za pośrednictwem maila: kontakt@emplocity.pl

III. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych.

W celu stworzenia Profilu, który będziemy mogli następnie dopasować do ofert pracy przekazywanych przez Pracodawców, przetwarzamy otrzymane od Ciebie dane osobowe podane podczas rozmowy z Chatbotem. Podczas nawiązywania kontaktu z Chatbotem za pośrednictwem zewnętrznej aplikacji zbieramy także Twoje imię, nazwisko oraz zdjęcie.

Podstawa prawna-> Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Twój Profil nie jest widoczny dla nikogo do momentu znalezienia przez Serwis dopasowanej do Twojego Profilu oferty pracy. Po znalezieniu odpowiedniej oferty ChatBot poinformuje Cię o dopasowaniu oferty i poprosi o wyrażenie zgody na przedstawienie Twojego Profilu potencjalnemu Pracodawcy. Następnie Pracodawca po otrzymaniu powiadomienia od ChatBota o znalezieniu Kandydata otrzyma Twój Profil, którym Twoje dane osobowe (w tym - Twoje zdjęcie) nie będą czytelne. Emplocity.pl za pomocą ChatBota poinformuje Kandydata o tożsamości Pracodawcy, jeżeli następnie Kandydata wyrazi zgodę na udostępnienie swoich danych Pracodawcy, Pracodawca otrzyma pełen wgląd we wszystkie informacje zawarte w Profilu, w tym dane kontaktowe. Na tym etapie udział Emplocity.pl się kończy, a proces rekrutacyjny prowadzi zainteresowany Pracodawca. Emplocity.pl zastrzega, iż nie gwarantuje Kandydatowi znalezienia pracy oraz zrzeka się odpowiedzialności w przypadku niepowodzenia procesu rekrutacyjnego na dalszych jego etapach.

IV. Konieczność podania danych podczas korzystania z usług Emplocity.pl

Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Emplocity (dane obligatoryjne). Jeżeli nie podasz nam tych danych, Emplocity.pl nie będzie mogło świadczyć usługi, do której zostało stworzone.

Podstawa prawna -> Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

V. Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

W celu ustaleń, dochodzeń oraz egzekucji ewentualnych roszczeń możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Kandydata, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Kandydat korzysta z usług Emplocity.pl , inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna -> prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

VI. Skargi, wnioski, odpowiedzi na pytania

Emplocity.pl ma prawo do przetwarzania niektórych danych osobowych podanych przez Kandydata W tym rozpatrzenia ewentualnych skarg, wniosków oraz odpowiedzi na Twoje pytania. Emplocity.pl może przetwarzać również informacje dotyczące korzystania z usług Serwisu, będących przyczyną skargi lub wniosku, oraz dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna -> Prawnie uzasadniony interes Emplocity.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną.

VII. Dopasowywanie ofert pracy do Kandydata

Emplocity.pl ma na celu jak najlepsze dopasowanie oferty pracy do Twoich preferencji (profilowanie).

Na czym polega profilowanie?

Emplocity.pl przetwarza dane osobowe podane przez Kandydata podczas rozmowy z ChatBotem. Podane informacje są wykorzystywane do automatycznego stworzenia profilu zawodowego, zgodnie z wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, umiejętnościami oraz preferencjami Kandydata. Tak stworzony profil Emplocity.pl dopasowuje następnie do wymagań przekazanych przez Pracodawców.

Emplocity.pl nie wykorzystuje informacji o Kandydacie niezwiązanych z rozwojem i planowaną karierą.

Podstawa prawna -> Zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

VIII. Cookies

Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym usługobiorcy Serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron Serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Operator Serwisu Emplocity jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego Usługobiorcy pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

  Operator Serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Usługobiorców, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 • zbierania statystyk i poprawy funkcjonowania serwisów Emplocity. Zanonimizowane dane statystyczne są przekazywane niektórym klientom Emplocity w celu oceny skuteczności ich działań rekrutacyjnych

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony Serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcy lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Usługobiorca może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Usługobiorcy mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej Serwisu.

Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

IX. Przekazywanie danych osobowych

Pracodawcy

Emplocity.pl przekazuje dane osobowe Kandydatów Pracodawcom jedynie za uprzednią zgodą Kandydata, po uprzednim poinformowaniu go tożsamości Pracodawcy. Jeżeli Kandydat wyrazi zgodę na odsłonięcie danych osobowych na potrzeby Pracodawcy, wtedy zostają one odsłonięte, a Pracodawca poznaje dane Kandydata, w tym dane kontaktowe, dzięki czemu może się z nim skontaktować i zaproponować np. spotkanie rekrutacyjne. W momencie przekazania danych osobowych do Pracodawcy, pracodawca staje się administratorem danych Kandydata.

Podstawa prawna -> Zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podmioty przetwarzające

Emplocity.pl współpracuje z podmiotami którzy przetwarzającymi dane osobowe Kandydatów wyłącznie na polecenie Emplocity.pl. Dotyczy to m.in usług w chmurze obliczeniowej, wysyłki wiadomości email, oraz wspierania usług Serwisu (np. automatyczne stworzenie profilu Kandydata). Dostawcy usług współpracujących z Emplocity.pl mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Organy państwowe

Emplocity.pl ma prawo udostępnić dane osobowe Kandydatów na polecenie uprawnionych organów państwowych np. Prokuratury, Policji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

X. Czas przechowywania danych Kandydata

Dane osobowe Kandydata przechowujemy przez okres korzystania przez niego z Serwisu dla celów realizacji świadczonej usługi na podstawie zawartej umowy oraz związanych z nim funkcji oraz usług zgodnie z Regulaminem.

Podstawa prawna -> Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Po usunięciu Profilu dane zostaną usunięte, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Profilu dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).

Podstawa prawna -> Prawnie uzasadniony interes Emplocity.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

XI. Prawa kandydata dotyczące przetwarzania danych osobowych

Poniżej wskazujemy jakie prawa przysługują Kandydatowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W celu skorzystania z któregokolwiek z poniższych praw zachęcamy do kontaktu z nami poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@emplocity.pl

Wycofanie zgody

Kandydat ma prawo do cofnięcia każdej zgody, która została przez niego udzielona w momencie rozpoczęcia korzystania z Serwisu lub zainicjowania rozmowy przez ChatBota. Cofnięcie zgody dotyczy również tych udzielonych już podczas korzystania z usług Serwisu lub rozmowy z ChatBotem. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Emplocity.pl zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami dla Kandydata. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług Serwisu, które zgodnie mogą być świadczone jedynie za udzieleniem uprzedniej zgody (np. ujawnienie danych Pracodawcy).

Podstawa prawna -> art. 7 ust. 3 RODO

Sprzeciw wobec wykorzystania danych

Kandydat ma prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania jego/jej danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli dane są przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora Danych.

Rezygnacja z otrzymywania powiadomień o dopasowanych ofertach pracy w formie powiadomień przez ChatBota będzie dla nas oznaczać sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych, Kandydata w tym profilowanie w celu dopasowania oferty.

Jeżeli sprzeciw Kandydata okaże się zasadny i Emplocity.pl nie będzie dysponowało inną podstawą prawnej do przetwarzania danych osobowych Kandydata, zostaną usunięte te dane, wobec wykorzystywania których wniesiono sprzeciw.

Podstawa prawna -> art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych Emplocity.pl będzie traktować jako żądanie usunięcia automatycznie stworzonego Profilu oraz zaprzestania korzystania z usług Emplocity.pl przez Kandydata.

Kandydat ma prawo do żądania usunięcia danych jeżeli:

 • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę;
 • dane osobowe Kandydata przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • Kandydat sprzeciwił się wykorzystywaniu danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
 • Dane osobowe Kandydata są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Emplocity.pl przysługuje uprawnienie do zachowania niektórych danych osobowych w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych Serwisu.

Podstawa prawna: → art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo żądać aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone. Po zgłoszeniu takiego żądania, Emplocity.pl uniemożliwi korzystanie z usług Serwisu, które wiązałoby się z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Emplocity.pl zaprzestanie też wysyłania komunikatów.

Kandydat jest uprawniony do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionuje prawidłowość podanych danych osobowych – wykorzystanie zostanie ograniczone na czas niezbędny do zweryfikowania prawidłowości danych, maksymalnie do 14 dni roboczych;
 2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Kandydat zamiast usunięcia danych zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 3. gdy podane przez Kandydata dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały wybrane lub wykorzystywane, lecz są potrzebne Kandydatowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy Kandydat zgłosił wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego/jej danych – ograniczenie następuje wtedy na czas potrzebny do zbadania, czy – ze względu na szczególną sytuację Kandydata (jak: ochrona interesów, praw i wolności) przeważa nad interesami, które realizuje Emplocity.pl, przetwarzając Twoje dane osobowe Kandydata

Podstawa prawna → art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Masz zawsze prawo do uzyskania od Emplocity.pl potwierdzenia, czy Twoje dane są przetwarzane przez Serwis, a jeśli takie przetwarzanie ma miejsce, przysługuje Ci prawo do:

 1. uzyskania dostępu do swoich danych osobowych;
 2. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Kandydatowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. gdy podane przez Kandydata dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały wybrane lub wykorzystywane, lecz są potrzebne Kandydatowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Podstawa prawna →art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Msz prawo do sprostowania podanych przez siebie danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia, jeżeli są niekompletne.

Podstawa prawna → art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymania dostarczonych przez siebie danych osobowych, a następnie przesłania ich do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Dane osobowe Kandydata zostaną wysłane w postaci pliku tekstowego w formacie json, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Podstawa prawna → art. 20 RODO

Czas spełnienia żądania Kandydata

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, Kandydat wystąpi do Emplocity.pl z żądaniem, żądanie zostanie spełnione albo Emplocity.pl odmówi jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Emplocity.pl nie będzie w stanie spełnić żądania w ciągu 14 dni, spełnimy je w ciągu kolejnych 14 dni, informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych, Emplocity.pl potrzebujemy 72 godzin na dokonanie aktualizacji wskazanych przez Kandydata danych. Może to skutkować tym, iż w trakcie aktualizacji Kandydat otrzyma powiadomienie, z którego otrzymywania zrezygnował.

Skargi, pytania i wnioski

Kandydat/ka może zgłaszać skargi, pytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego/jej danych osobowych oraz realizacji przysługujących uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

XII. Jak Emplocity.pl dba o bezpieczeństwo danych osobowych?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych przez Kandydata, Emplocity.pl dba o to aby ochrona danych osobowych była odpowiednio dobrana, w tym celu używa szyfrowania dla wszystkich połączeń internetowych z kandydatem i serwisami firm trzecich, wykorzystuje dla zapewnienia bezpieczeństwa wprowadzanych danych kryptograficznie podpisane tokeny bezpieczeństwa, przetwarza dane bezpiecznych serwerowniach zabezpieczonych zgodnie z najwyższymi standardami, stale aktualizuje oprogramowanie systemowy celem wyeliminowania możliwych luk bezpieczeństwa a także ogranicza dostęp do przetwarzanych danych do ściśle określonej grupy uprawnionych pracowników.

XIII. Aktualizacja Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, w związku potrzebami, zmianami w prawie lub profilem świadczonych przez Serwis Usług. Emplocity.pl będzie informować o istotnych zmianach na stronie internetowej Serwisu.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Kandydatowi zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.