5 najważniejszych trendów w 2024 w technologiach wewnętrznej komunikacji

Arkadiusz Talun

W dzisiejszym, dynamicznym środowisku biznesowym, komunikacja wewnętrzna odgrywa kluczową rolę w budowaniu silnej kultury organizacyjnej i zapewnianiu wysokiego poziomu zaangażowania pracowników. Z zespołem przeanalizowaliśmy, co topowe firmy doradcze i tytuły branżowe przewidują jako najważniejsze trendy dla roku 2024 i na tej podstawie przedstawiamy listę 5 najważniejszych trendów, które będa krzształtować komunikację wewnętrzną w bieżącym roku.

1. Zaangażowanie pracowników

W 2024 roku jednym z najważniejszych trendów w komunikacji wewnętrznej będzie koncentracja na zaangażowaniu pracowników i podkreśleniu potrzeby zwiększenia zaangażowania w całej firmie, aby ludzie czuli się widziani i słyszani.

Z badania przeprowadzonego wśród komunikatorów wynika, że zaangażowanie pracowników jest nie tylko najważniejszym celem specjalistów ds. komunikacji wewnętrznej, ale także najważniejszym wyzwaniem, jakie przed nimi stoi. Aby zaradzić tej tendencji, zachęca się przedsiębiorstwa do przeprowadzania audytów komunikacji wewnętrznej w celu zidentyfikowania obszarów, w których mogą nie osiągnąć celu, i uzupełnienia wszelkich luk w zaangażowaniu. Trend angażowania pracowników w komunikację wewnętrzną odzwierciedla ewoluujący charakter komunikacji w miejscu pracy, podkreślając znaczenie wspierania otwartego dialogu i przejrzystości w celu stworzenia bardziej zaangażowanej siły roboczej. Wykorzystując ten trend, firmy mogą pracować nad budowaniem bardziej włączającej i przejrzystej kultury komunikacji, co ostatecznie prowadzi do zwiększonej motywacji, produktywności i innowacyjności. Jest to jaskrawy przykład tego, jak wewnętrzna komunikacja, poprzez zwiększenie zaangażowania pracowników, może wprost wpływać na osiągane wyniki firmy.

2. Integracja sztucznej inteligencji

Włączenie sztucznej inteligencji (ang. AI - Artificial Intelligence) do komunikacji wewnętrznej to jeden z głównych trendów w 2024 r. Sztuczna inteligencja może na nowo zdefiniować sposób, w jaki firmy wchodzą w interakcje, angażują się i zwiększają efektywność swoich pracowników. Sztuczną inteligencję można wykorzystać do automatyzacji rutynowych zadań, takich jak planowanie spotkań i wysyłanie przypomnień, dzięki czemu pracownicy mogą skupić się na bardziej zasadniczej, najbardziej wartościowej części swojej pracy. Ponadto sztuczną inteligencję można wykorzystywać do analizowania danych i zapewniania wglądu w zaangażowanie pracowników i skuteczność komunikacji, umożliwiając firmom podejmowanie opartych na danych decyzji dotyczących ich strategii komunikacyjnych.

Należy jednak unikać typowych błędów przy wdrażaniu AI w komunikacji wewnętrznej. Częstym błędem jest nadmierne poleganie na sztucznej inteligencji i zaniedbywanie ludzkiego elementu komunikacji. Sztuczna inteligencja może być potężnym narzędziem, istotne jest jednak ustalenie jasnych wytycznych i zasad dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji w komunikacji wewnętrznej, aby zapewnić jej etyczne i efektywne wykorzystanie. Kluczem, będzie integracja sztucznej inteligencji z narzędziami komunikacji wewnętrznej.

3. Komunikacja z pracownikami mobilnymi

Praca mobilna i zdalna będzie w roku 2024 r. nadal ważnym wyzwaniem dla działów komunikacji w ramach organizacji. Postępująca zmiana w kierunku bardziej elastycznych i rozproszonych zespołów sprawia, że praca zdalna staje się coraz bardziej powszechna, zaś komunikacja mobilna staje się kluczowym narzędziem zapewniającym łączność i zaangażowanie zdalnych zespołów. Narzędzia komunikacji mobilnej, takie jak komunikatory internetowe i wideokonferencje, czy też dedykowane aplikacje umożliwiają pracownikom bezproblemową komunikację i współpracę, niezależnie od ich fizycznej lokalizacji.

Trend komunikacji mobilnej i pracy zdalnej podkreśla także znaczenie tworzenia kultury zaufania i odpowiedzialności w organizacji. Stawiając na pierwszym miejscu przejrzystość i otwartą komunikację, firmy mogą wzmacniać poczucie więzi i zaangażowania wśród zdalnych zespołów,co jeszcze bardziej wzmocni motywację, produktywność i innowacyjność pracowników.

4. Komunikacja w pracy hybrydowej

Rok 2024 będzie kolejnym rokiem pod hasłem pracy zdalnej i hybrydowej. Skuteczne strategie komunikacji będa miały kluczowe znaczenie dla zachowania spójności zespołów i zapewnienia wysokiej produktywności w całej organizacji. Jednym z kluczowych aspektów tego trendu jest konieczność zbudowania zaufania i bezpieczeństwa poprzez niezawodną komunikację. Wiąże się to z zapewnieniem jasnej i spójnej komunikacji, aby pracownicy byli poinformowani i wspierani, szczególnie w kontekście ciągłych zmian w organizacji pracy.

Przejście na hybrydową komunikację oznacza, że znaczenie platform i narzędzi cyfrowych w ułatwieniu płynnej komunikacji, będzie rosnąć. Firmy implementujące złożone modele pracy hybrydowej priorytetowo traktować będą implementacje technologii umozliwijajacych skuteczna komunikację elektroniczną, taką jak narzędzia do wideokonferencji, komunikatory internetowe, platformy do zarządzania projektami czy też dedykowane aplikacje - huby integrujące komunikację w firmie.

Zapewnienie komunikacji hybrydowej w miejscu pracy wpisuje się w szerszy temat integracji komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, ponieważ organizacje starać się będą zapewniać spójny przekaz - pomimo stosowania różnych kanałów i adresując różne grupy odbiorców. Integracja komunikacji jest niezbędna do utrzymania jednolitej kultury organizacyjnej i tożsamości, szczególnie w kontekście pracy zdalnej i hybrydowej.

5. Komunikacja wideo

Wykorzystanie komunikacji wideo w organizacjach będzie nadal rosło ze względu m.in. na na zapotrzebowanie na bardziej angażujące i efektywne sposoby przekazywania komunikatów w organizacjach. Treści wideo stały się popularnym i potężnym medium komunikacji, umożliwiającym bardziej dynamiczne i skuteczne dostarczanie informacji pracownikom. Trendowi temu sprzyja rosnąca dostępność narzędzi do tworzenia i udostępniania materiałów wideo, a także powszechna wśród pracowników znajomość i komfort korzystania z treści wideo. Wykorzystując komunikację wideo, organizacje mogą tworzyć bardziej spersonalizowane i atrakcyjne komunikaty, co może prowadzić do wyższego poziomu zaangażowania i absorpcji informacji przez pracowników. Treści wideo ułatwiają również bardziej autentyczną i przejrzystą komunikację ze strony kierownictwa, pomagając w budowaniu zaufania i więzi w organizacji.

Co więcej, korzystanie z komunikacji wideo jest zgodne z rosnącą powszechnością pracy zdalnej i hybrydowej, ponieważ zapewnia pracownikom bardziej ludzki i bezpośredni sposób komunikowania się ze sobą nawzajem oraz w ramach całej organizacji, niezależnie od fizycznej lokalizacji. Ogranicza to poczucie izolacji i wyłączenia, które może pojawić się w rozproszonych środowiskach pracy.

Podsumowanie

Rok 2024 oznacza dla organizacji wiele wyzwań w związku z dywersyfikacją geograficzną zespołów, pracą w trybach hybrydowych i zdalnych, a także konieczności zapewnienia spójnej, jasnej i docierającej do wszystkich pracowników komunikacji. Żaden z pracowników nie powinien czuć się pominięty i wyobcowany, gdyż wpływa to negatywnie na jego produktywność i związanie z pracodawcą. Rozwiązaniem tych problemów są odpowiednie zmiany organizacyjne, ale także inwestycje w szkolenia i nowe technologie, wspierające pracowników mobilnych i rozproszone zespoły.

Chcesz zwiększyć efektywność swoich pracowników, sprawdź EmplocityHub.

Jeżeli zainteresował cię ten temat, poniżej kilka ciekawych artykułów, które warto przeczytać:

Ta strona korzysta z ciasteczek opartych na sztucznej inteligencji, aby zapewnić najlepsze doświadczenia zapoznaj sie z Ciasteczkową polityką