Projekty i granty realizowane przez Emplocity

Opracowanie zautomatyzowanego systemu Wirtualnego Asystenta wspierającego pracowników liniowych w instytucjach produkcyjnych wykorzystującego algorytmy sztucznej inteligencji w architekturze transformer.

Celem projektu jest opracowanie zintegrowanego i zautomatyzowanego systemu asysty pracowników produkcyjnych, polegającego na udostępnianiu informacji, udzielaniu odpowiedzi na pytania tekstowe i wizualne zatrudnionych, a także pozwalającego na ocenę stanu psychofizycznego użytkowników. Przedsiębiorstwa produkcyjne wciąż jeszcze w dużej mierze funkcjonują w sposób tradycyjny - obsługa pracowników odbywa się osobiście poprzez brygadzistów oraz pracowników HR, bez wsparcia ze strony systemów automatyzujących pracę, wykorzystujących algorytmy Sztucznej Inteligencji. To powoduje, że koszt wdrożenia, szkolenia i bieżącej obsługi zatrudnionych, jak również koszt pozyskania i wymiany wiedzy jest relatywnie wysoki. Jednocześnie rośnie akceptacja dla rozwiązań bazujących na zautomatyzowanej komunikacji a osoby w wieku produkcyjnym w coraz większym stopniu korzystają z interfejsów konwersacyjnych. Przedsiębiorstwa produkcyjne aktywnie poszukują narzędzi ułatwiających pracownikom dzielenie się wiedzą, ułatwiających procesy komunikacji, szkolenia i dostosowywania do zmieniającego się sposobu produkcji, obsługi maszyn czy ich kontroli, o czym świadczyć może m.in. rosnąca popularność takich rozwiązań, jak proste aplikacje wspierające wymianę informacji jak https://www.genba.ai/ czy https://www.teamsense.com/ .Nowa klasa algorytmów głębokich sieci neuronowych typu transformator m.in: z warstwą fuzji adapterów lub rozumowaniem multimodalnym pozwala uzyskać obiecujące wyniki w zakresie generowania odpowiedzi w określonej przestrzeni domenowej jak i wizualnej oraz na klasyfikację drobnoziarnistych emocji na podstawie zapytań tekstowych pracowników. Zdaniem Wnioskodawcy powyższe czynniki powodują, że możliwe staje się stworzenie nowego produktu, który ma szansę zrewolucjonizować wsparcie pracowników liniowych, zaś prace badawcze przeprowadzone w ramach projektu pozwolą rozwinąć wiedzę naukową w zakresie zastosowania modeli typu transformer w domenie cyfryzacji instytucji produkcyjnych.


Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0329/22


Wartość projektu: 5 402 047.50 zł

Wartość dofinansowania: 4 150 569.75 zł


Opracowanie konwersacyjnej sztucznej inteligencji wspierającej obieg informacji w przedsiębiorstwie w oparciu o automatyczną analizę nieustrukturyzowanych danych z wykorzystaniem algorytmów głębokich sieci neuronowych w architekturze modeli transformatorów z atencją.

Celem projektu planowanego do realizacji przez Emplocity Sp. z o.o. jest stworzenie nowego produktu (innowacja produktowa) w postaci narzędzia automatyzującego komunikację wewnętrzną w przedsiębiorstwach, wykorzystującego konwersacyjną sztuczną inteligencję wspierającą obieg informacji w oparciu o automatyczną analizę nieustrukturyzowanych danych. Projekt odpowiada na istotną potrzebę rynkową związaną z problemem nieefektywności procesu przekazywania informacji w przedsiębiorstwach. Szybki dostęp do kluczowych informacji ma w dzisiejszych czasach zasadnicze znaczenie dla zapewnienia wysokiej wydajności pracowników i rozwoju biznesu. W praktyce narzędzie pozwoli na: łatwiejsze/szybsze dotarcie do pożądanych informacji przez pracowników, poprawę efektywności pracowników, wykorzystanie uwolnionych mocy przerobowych w nowych obszarach, poprawę ogólnego doświadczenia pracownika i satysfakcji z pracy. Obecne na rynku rozwiązania często nie sprawdzają się w praktyce gdyż, z jednej strony dostęp do informacji jest w nich utrudniony (dane znajdują się w określonych ontologiach, do ich obsługi wymagana jest określona wiedza a priori odnośnie struktury i charakteru, a także zakresu tematycznego dostępnych informacji), a z drugiej strony dane często się dezaktualizują, gdyż ich ciągła aktualizacja jest pracochłonna. Jednocześnie użytkownicy w coraz większym stopniu korzystają z interfejsów konwersacyjnych - różnego rodzaju komunikatory tekstowe (np. Messenger, Slack, Microsoft Teams) stają się de facto standardem komunikacji międzyludzkiej - także w zastosowaniach biznesowych. Dodatkowo, rozwój technologii związanych z automatycznym przetwarzaniem tekstu naturalnego i głębokimi sieciami neuronowymi spowodował powstanie i rozwój inteligentnych chatbotów, które funkcjonują na wyżej wymienionych platformach i powoli obok zastosowań konsumenckich (np.: Siri czy Google Asystent) z coraz większym sukcesem pojawiają się także w rozwiązaniach profesjonalnych dla biznesu.


Numer Projektu: POIR.01.01.01-00-1189/19


Wartość projektu: 5 366 042.40 zł

Wartość dofinansowania: 4 082 860.65 zł


Opracowanie zautomatyzowanego systemu wykorzystującego sztuczną inteligencję do wielokanałowej obsługi reklamy rekrutacyjnej i operacji Real-Time-Bidding wykorzystującego rekurencyjne sieci neuronowe i generatywne sieci przeciwstawne

Projekt polega na opracowaniu zautomatyzowanego systemu wykorzystującego sztuczną inteligencję do wielokanałowej obsługi reklamy rekrutacyjnej i operacji Real-Time-Bidding wykorzystującego rekurencyjne sieci neuronowe i generatywne sieci przeciwstawne. Projekt odpowiada na istotną rynkową potrzebę związaną z problemem pozyskiwania przez firmy tzw. “leadów rekrutacyjnych” (tj. danych kontaktowych do potencjalnego kandydata po wstępnej preselekcji, wyrażającego wstępne zainteresowanie daną firmą lub stanowiskiem) w procesach rekrutacyjnych. Rezultatem projektu będzie możliwość udostępnienia klientom Wnioskodawcy nowego produktu w ramach platformy Emplocity, którego istotą będzie automatyczne dostarczenie leadu rekrutacyjnego do potencjalnego pracodawcy w oparciu o prowadzenie i optymalizację działań reklamowych w Internecie. Lead umożliwi pracodawcy nawiązanie kontaktu z właściwą osobą i uzyskanie pełnego CV. Dodatkowo, wypracowane rozwiązanie może być oferowane jako odrębna usługa i funkcjonować niezależnie od głównego obszaru działalności Wnioskodawcy, co znacznie zwiększa jego potencjał wdrożeniowy i wartość dla uczestników rynku pracy. Projektowane rozwiązanie będzie oparte na algorytmach sztucznej inteligencji wykorzystującej uczenie głębokich sieci neuronowych, w tym generatywne sieci przeciwstawne i sieci rekurencyjne pozwalające na automatyzację procesu tworzenia i optymalizacji kampanii reklamowych, a docelowo obejmie:

- generowanie reklam rekrutacyjnych w oparciu o dostępne publicznie dane z analogicznych rekrutacji i w sposób adekwatny do grupy docelowej tych działań;


- badanie reakcji odbiorców ww. reklam i ogłoszeń oraz zwrotne informowanie o dostępności kandydatów o pożądanym profilu zawodowym itp.;


- optymalizację zakupów powierzchni reklamowej i ogłoszeniowej w mediach społecznościowych oraz platformach reklamy internetowej;


Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0912/18


Wartość projektu: 5 724 659,00 zł


Wartość dofinansowania: 4 262 621,75 zł


Opracowanie autonomicznej sztucznej inteligencji wykorzystującej uczenie głębokich sieci neuronowych ze wzmocnieniem, automatyzującej procesy rekrutacyjne

Celem projektu planowanego do realizacji przez Emplocity Spółka z o.o. jest stworzenie inteligentnego robota rekrutacyjnego, który za pomocą interfejsu konwersacyjnego (chatbot) będzie komunikował się z kandydatem, pomagając mu w znalezieniu nowej, lub zmianie obecnej pracy. Istotą proponowanego podejścia jest wyręczenie kandydata w żmudnym procesie poszukiwania ofert spełniających zadane kryteria, analizowania dopasowania do wymagań pracodawcy i aplikowania na znalezione stanowiska (co będzie realizowane anonimowo). Następnie, gdy dany pracodawca wyrazi zainteresowanie zgłoszeniem kandydata, a kandydat wyrazi zgodę na przekazanie jego danych osobowych danej firmie, system będzie pośredniczył w komunikacji między stronami, aby na koniec przesłać dokumenty rejestracyjne kandydata. Jednocześnie, poznając aktualne kompetencje kandydata i odnosząc je do zbieranych na bieżąco danych rynkowych, system będzie mógł wnioskować o potencjalnych ścieżkach rozwoju kariery, aby zarekomendować kandydatowi najbardziej korzystne dla niego kroki.

Projekt odpowiada na istotną rynkową potrzebę, wynikającą z pasywnej postawy potencjalnych kandydatów (zdecydowana większość potencjalnych kandydatów to kandydaci pasywni, nie poszukujący w sposób aktywny pracy tj. nie przeglądający ofert i nie aplikujący na ogłoszenia) przy jednoczesnym wysokim popycie na pracę ze strony przedsiębiorstw (szczegółowe dane poniżej) i związanych z tym rosnących kosztów pozyskania wykwalifikowanych osób do pracy. Uzyskane wyniki prac B+R zostaną wdrożone do działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez stworzenie infrastruktury techniczno-programowej do uruchomienia autonomicznej sztucznej inteligencji wykorzystującej uczenie głębokich sieci neuronowych ze wzmocnieniem, automatyzującej procesy rekrutacyjne. Wyniki prac B+R zostaną zintegrowane z istniejącymi systemami Wnioskodawcy.


Numer projektu: POIR.01.01.01-00-1135/17


Wartość projektu: 5 173 295,33 zł


Wartość dofinansowania: 3 950 139,56 zł


Sztuczna Inteligencja Automatyzująca Procesy Rekrutacyjne

Projekt obejmuje Zastosowanie analityki predykcyjnej w dynamicznie rozwijającej się branży Tech HR - w zakresie wspomagania procesu ewaluacji kandydatów w obszarze IT (w szczególności na pozycje zw. z programowaniem.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa.


Numer umowy o Wsparcie: NR 5/LEONARTO ALFA/2017 z dn. 12 stycznia 2018 roku


Wysokość dofinansowania projektu UE: 2 000 000,00 zł

Opracowanie konwersacyjnej sztucznej inteligencji wspierającej obieg informacji w przedsiębiorstwie w oparciu o automatyczną analizę nieustrukturyzowanych danych z wykorzystaniem algorytmów głębokich sieci neuronowych w architekturze modeli transformatorów z atencją.

Celem projektu planowanego do realizacji przez Emplocity Sp. z o.o. jest stworzenie nowego produktu (innowacja produktowa) w postaci narzędzia automatyzującego komunikację wewnętrzną w przedsiębiorstwach, wykorzystującego konwersacyjną sztuczną inteligencję wspierającą obieg informacji w oparciu o automatyczną analizę nieustrukturyzowanych danych. Projekt odpowiada na istotną potrzebę rynkową związaną z problemem nieefektywności procesu przekazywania informacji w przedsiębiorstwach. Szybki dostęp do kluczowych informacji ma w dzisiejszych czasach zasadnicze znaczenie dla zapewnienia wysokiej wydajności pracowników i rozwoju biznesu.

W praktyce narzędzie pozwoli na:


- łatwiejsze/szybsze dotarcie do pożądanych informacji przez pracowników,


- poprawę efektywności pracowników,


- wykorzystanie uwolnionych mocy przerobowych w nowych obszarach,


- poprawę ogólnego doświadczenia pracownika i satysfakcji z pracy.


Numer projektu: POIR.01.01.01-00-1189/19-00


Wartość projektu: 5 366 042,40 zł


Wartość dofinansowania: 4 082 860,65 zł


Ta strona korzysta z ciasteczek opartych na sztucznej inteligencji, aby zapewnić najlepsze doświadczenia zapoznaj sie z Ciasteczkową polityką