Czy warto stosować techniki grywalizacyjne w komunikacji wewnętrznej?

Na co zwrócić uwagę podczas wdrażania mechanizmów grywalizacji w firmie?
Łukasz Dybiec

Grywalizacja (lub gamifikacja) polega na wykorzystaniu elementów wykorzystywanych w grach, takich jak punktacja, nagrody czy rywalizacja, w kontekstach niezwiązanych z grami, aby zaangażować pracowników i wpłynąć na zmianę ich zachowań. Celem jest osiągnięcie oszczędności, zmniejszenie rotacji, przekazywanie istotnych informacji i ogólnie - poprawa doświadczenia pracowników. Grywalizacja może służyć do śledzenia i nagradzania wskaźników zaangażowania, a także może być stosowana w programach szkoleniowych i rozwojowych. Ważne jest jednak, aby dokładnie zaplanować i dopasować grywalizację do celów komunikacyjnych i motywacji pracowników, aby zapewnić jej skuteczność.

Zastosowanie grywalizacji w biznesie wiąże się jednak z wyzwaniami. Źle zaimplementowana gamifikacja może wręcz obniżyć zaangażowanie i motywację pracowników. Przykładowo, jeśli grywalizacja jest postrzegana przez wyższą kadrę kierowniczą jako strategia kija i marchewki mającą na celu jedynie zwiększenie wydajności pracy i obliczane wskaźniki są podstawą oceny pracownika, to może to prowadzić do stresu i wyczerpania psychicznego pracowników. Źle zaprojektowane systemy grywalizacji, które skupiają się głównie na wynikach i nagrodach, a nie na drodze do osiągnięcia wyników, mogą powodować poczucie presji i zmniejszać motywację wewnętrzną wśród pracowników. Najważniejsze jest jednak to, żeby pamiętać, że najważniejszym elementem każdej gry jest to, żeby granie w nią było “fajne”. Czyli, żeby gamifikacja działała skutecznie, musi mieć pewien luźny, nieobowiązkowy charakter. Pamiętajmy, że gamifikacja nie jest sposobem na rozwiązanie głęboko zakorzenionych problemów organizacyjnych, jednak dobrze przeprowadzona może wzmocnić efektywność organizacji.

Podczas wdrażania rozwiązania grywalizacji najważniejsze to:

 • Zidentyfikowanie problemu - zanim przejdziemy do wdrożenia systemu, powinniśmy określić jakie realne problemy chcemy w ten sposób rozwiązać oraz ocenić, czy narzędzie to jest właściwe do rozwiązania danego problemu.
 • Zdefiniowanie celów - cele powinny być jasno i jednoznacznie określone, np. zwiększenie sprzedaży, poprawa wyników szkoleń czy zmniejszenie rotacji pracowników.
 • Wybór odpowiedniego narzędzia - istnieje wiele narzędzi wspierających grywalizację w firmie. (np. nasz EmplocityHub). Podczas selekcji warto wziąć pod uwagę takie czynniki jak tzw. doświadczenie użytkownika (ang. User Experience) - warto zbadać, czy rozwiązanie znajdzie poparcie wśród użytkowników i czy będą chcieli je używać.
 • Zaprojektowanie procesów - warto mieć tutaj na uwadze owe doświadczenie użytkownika oraz to, czy stworzone rozwiązanie jest wciągające, zabawne i zgodne z wartościami i kulturą Twojej firmy
 • Komunikacja - warunkiem sukcesu jest odpowiednia komunikacja narzędzia wśród pracowników i kierownictwa. Należy dokładnie wyjaśnić, jakie korzyści płyną z grywalizacji i jak może ona poprawić doświadczenie pracownicze i zwiększyć satysfakcję z pracy.
 • Monitorowanie i modyfikowanie - po wdrożeniu, należy monitorować rozwiązanie pod kątem osiągania zakładanych celów oraz wprowadzania usprawnień na podstawie uzyskanych doświadczeń i informacji zwrotnej od użytkowników.

Właściwie zaprojektowana grywalizacja może dać firmie wiele korzyści w tym przede wszystkim:

 • zwiększenie zaangażowania pracowników
 • zachęcenie do pracy zespołowej i współpracy pomiędzy pracownikami z różnych działów
 • poprawy przekazywania ważnych informacji na temat polityki firmy, usług i produktów
 • promować rozwój pracowników i zachęcać do szkoleń
 • poprawa doświadczenia pracowników (ang. employee experience) i przyczynienie się do stworzenia przyjemniejszej i nowoczesnej kultury pracy,

Podsumowując, właściwie wdrożona grywalizacja w firmie może przyczynić się do wzrostu jej efektywności i pomóc bardziej związać pracowników z firmą. Ważne jest jednak, aby zastosowane metody dopasować do oczekiwanych celów oraz mieć na uwadze, że grywalizacja nie rozwiąże istniejących problemów organizacyjnych czy kulturowych w firmie.

Chcesz zwiększyć efektywność swoich pracowników, sprawdź EmplocityHub.

Ta strona korzysta z ciasteczek opartych na sztucznej inteligencji, aby zapewnić najlepsze doświadczenia zapoznaj sie z Ciasteczkową polityką