Przyszłość komunikacji wewnętrznej jest mobilna

Jakub Szulc

Preferencje i oczekiwania pracowników zmieniają się i widać jasno trend wśród pracowników, którzy, szczególnie w młodszym pokoleniu, coraz częściej wolą otrzymywać informację i komunikację firmową za pośrednictwem kanałów mobilnych. Dane wskazują (wg. https://theemployeeapp.com/blog/internal-communications-moving-to-mobile/ ), że odsetek osób, które wykorzystywały SMSy w celu komunikacji w ramach pracy wzrósł z 44% w roku 2021 do 57 w roku 2022, zaś odsetek osób z dostępem do dedykowanych aplikacji pracowniczy wzrósł w tym samym okresie z 16% do 25%. Jednocześnie aż 82% pracowników deklaruje chęć korzystania z telefonów osobistych do odbierania korespondencji firmowej. Przyszłość komunikacji wewnętrznej niewątpliwie należy do rozwiązań mobilnych - pracownicy przyzwyczajeni do tego w jaki sposób korzystają z informacji w życiu osobistym oczekują natychmiastowej wiadomości i aktualizacji na swoich smartfonach. Przejście na modele pracy zdalnej i hybrydowej sprawiło, że organizacjom coraz trudniej jest skutecznie komunikować się i angażować rozproszonych pracowników, zwłaszcza pracowników bez biurka, którzy mogą nie mieć regularnego dostępu do komputerów stacjonarnych lub tradycyjnych kanałów komunikacji. Aplikacje mobilne, takie jak EmplocityHub stają się “cyfrowymi wrotami” organizacji przez które pracownicy otrzymują bieżące informacje - stają się elementem informacyjnego krwiobiegu organizacji.

Aplikacje mobilne i platformy do komunikacji pracowniczej zapewniają pracownikom łatwy dostęp na żądanie do kluczowych informacji, takich jak komunikaty kierownictwa, aktualizacje HR, dokumenty i wiele innych wartościowych treści. Kanały mobilne ułatwiają częstszą, dwustronną komunikację, umożliwiając pracownikom przekazywanie informacji zwrotnych, zadawanie pytań i kontakt z firmą w czasie rzeczywistym. Sprzyja to silniejszemu poczuciu wspólnoty i spójności. Szczególnie efektywne jest tutaj wykorzystanie technologii AI, która pozwala na zautomatyzowanie dużej części odpowiedzi oraz narzędzi do budowania Bazy Wiedzy na podstawie historii zapytań użytkowników. Dzięki takim rozwiązaniom, pracownik otrzymuje informację natychmiast, w chwili, gdy jest ona mu potrzebna. W dynamicznych, rozproszonych organizacjach dostęp do informacji 24/7 bywa kluczowy.

Być może najważniejsze jest to, w jaki sposób komunikacja wewnętrzna wykorzystująca technologie mobilne może zwiększyć spójność organizacji i przejrzystość oraz dostępność informacji, co zdecydowanie zmniejsza dezorientację pracowników i straty związane z brakiem dostępu do informacji - pracownicy zamiast wykonywać swoje obowiązki, szukają informacji, często angażując w to także innych pracowników. Ten aspekt braku właściwego przepływu informacji jest często niedoceniany i mimo iż ciężko go policzyć w wymiarze finansowym, to może wpływać bardzo negatywnie na efektywność zespołu. Łatwy i szybki dostęp do informacji, w dowolnym miejscu i czasie, wpływa pozytywnie na satysfakcję pracowników, zaangażowanie i przez to - na wyniki finansowe.

Aktywnie udostępniając informacje za pośrednictwem kanałów mobilnych, firmy mogą mieć pewność, że ich oficjalna narracja zostanie przekazana, pomagając w utrzymaniu zaufania i kontroli nad przekazem.Ta przejrzystość ogranicza również rozprzestrzenianie się dezinformacji i plotek, które mogą podważać morale pracowników i zaufanie do przywództwa.

Co więcej, platformy komunikacji mobilnej umożliwiają menedżerom średniego szczebla skuteczne kaskadowanie informacji zwrotnych, wzmacniając większe poczucie spójności, kierunku i motywacji wśród swoich zespołów. Zgodność z wizją, misją i wartościami firmy jest niezbędna do zwiększania zaangażowania pracowników i pozytywnej kultury organizacyjnej.

Bez wątpienia przyszłość komunikacji wewnętrznej będzie opierać się na platformach komunikacji mobilnej, które umożliwiają organizacjom szybkie dostosowywanie komunikatów i kanałów do zmieniających się preferencji pracowników - co jest kluczową możliwością w dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku biznesowym. Inwestowanie w strategię komunikacji wewnętrznej oparte na urządzeniach mobilnych będzie w najbliższych latach miało fundamentalne znaczenie dla utrzymania zaangażowanej, dobrze poinformowanej i zmotywowanej siły roboczej

Ta strona korzysta z ciasteczek opartych na sztucznej inteligencji, aby zapewnić najlepsze doświadczenia zapoznaj sie z Ciasteczkową polityką