dla inwestorów

Witamy na stronie dla inwestorów Emplocity

która jest skierowana do uczestników rynku kapitałowego i mediów, a w szczególności do akcjonariuszy, analityków, inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych zainteresowanych działalnością naszej Spółki.

Informacje o Spółce

Emplocity S.A. ma siedzibę w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 51 na 3 piętrze. Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000906954.
Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5223007585,
Numer identyfikacji statystycznej (REGON): 146788578.

Emplocity S.A. zajmuje się zastosowaniem sztucznej inteligencji i automatyzacji w biznesie. Rozwiązania Spółki wykorzystują zaawansowane metody uczenia maszynowego oraz przetwarzania języka naturalnego. Oferowane są pod postacią wspierających działalność bieżącą botów dostarczanych do klienta. Funkcjonowanie botów naśladować ma działanie osobistego asystenta, odpowiadającego na zadawane pytania, przygotowującego zestawienia i raporty, a także posiadającego możliwość wykonywania powtarzalnych czynności. Rozwiązania Emitenta mają na celu odciążenie pracowników swoich klientów od żmudnych i powtarzalnych czynności, co pozwala alokować ich potencjał do zadań mających większą wartość dla organizacji.Języki obsługiwane przez produkty Spółki to: polski oraz angielski. W przyszłości planowane jest rozszerzenie oferty o język niemiecki oraz ukraiński.

Z technicznego punktu widzenia produkty Emplocity przybierają postać botów, które przekształcają zdania wprowadzane w języku naturalnym na zapytanie kierowane bezpośrednio do baz danych celem udzielenia natychmiastowej odpowiedzi (również w postaci przesłania pliku z danymi). Zapytania wprowadzane są z poziomu interfejsu użytkownika zintegrowanego z popularnymi komunikatorami, takimi jak: Slack, Messenger czy MS Teams jak też poprzez aplikację webową dostarczaną przez Emplocity. W zakresie baz danych, oferowane przez Spółkę boty pozwalają na połączenie z zasobami danego klienta

Spółka pozyskuje zlecenia w drodze przetargów i klasycznego zawierania umów z kontrahentami. Spółka realizując zindywidualizowane rozwiązania dla Klientów na zlecenie tworzy rozwiązania, które następnie może wykorzystać we własnych produktach. Nie wszystkie zlecenia kontraktowe, czy też pozyskane w drodze przetargu konwertowane są na produkty własne Spółki, niemniej jedna wszystkie rozwiązania oferowane przez Emplocity są zbudowane w oparciu o platformę Emplocity, która służy m.in. do tworzenia produktów oferowanych przez firmę. Na platformie Emplocity dostępne są rozwiązania, które mogą być wykorzystywane przez inne podmioty po ich odpowiedniej konfiguracji i dostosowaniu zastosowania do potrzeb kolejnych użytkowników.

Zarząd

Krzysztof Sobczak

CZŁONEK ZARZĄDU

CEO, odpowiedzialny za rozwój biznesu oraz strategię rozwoju spółki. Wiedzę biznesową łączy z kompetencją techniczną. Ukończył m.in: BEng (Hons) wydziału EEE na Strathclyde University w Glasgow oraz Nanyang University w Singapurze. Absolwent Kent Institute of Business and Technology w Sydney.

Arkadiusz Talun

CZŁONEK ZARZĄDU

CTO, odpowiedzialny za pion technologiczny spółki. Absolwent SGH w Warszawie (kierunek: Metody Ilościowe, specjalność: Informatyka Gospodarcza) oraz Studiów Podyplomowych Informatyczne Systemy Zarządzania, prowadzonych również pod patronatem SGH. Były konsultant BIG4 i projektant systemów informatycznych dla branży finansowej

Rada nadzorcza

Amelia Szukowska

Członkini Rady Nadzorczej

Radca prawny i partner zarządzający w kancelarii Innteo Legal. Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego (studia podyplomowe ukończone w 2010 roku). Specjalista z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa prawnego na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym inwestycji infrastrukturalnych oraz wsparcia prawnego i organizacyjnego przy realizacji projektów ze środków publicznych. Główne obszary specjalizacji to problematyka dotacji UE, w szczególności w zakresie określania formalno-prawnych warunków realizacji przedsięwzięć, zasada konkurencyjności oraz zagadnienia dotyczące kontroli projektów i konsekwencji występowania nieprawidłowości w projektach (zasadności korekt finansowych i zwrotów otrzymanego dofinansowania)

Maciej Adamczyk

Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Specjalizuje się w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw, transakcjach fuzji i przejęć oraz relacjach inwestorskich. W latach 2016 – 2020 pełnił funkcję dyrektora finansowego, a później również członka zarządu XTPL S.A., gdzie był odpowiedzialny m.in. za wprowadzenie spółki na rynek New Connect a następnie na rynek główny GPW oraz za relacje inwestorskie. Od 2020 r związany z Nutit as - family office z siedzibą w Pradze, dla którego pełni funkcję dyrektora inwestycyjnego.

Joanna Tlak

Członkini Rady Nadzorczej

FCCA jest absolwentką SGH (kierunki: Finanse i Bankowość oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne) oraz Studiów Podyplomowych SGH Inwestycje Rzeczowe. Jest członkiem ACCA od 2011 roku. Zawodowo dyrektor finansowy związany z branżą nieruchomości. Posiada m.in. doświadczenie we współtworzeniu SSC (Private Equity & Real Estate) dla globalnego banku i dystrybutora branży IT. Obecnie dyrektor finansowy spółki zarządzającej inwestycjami w nieruchomości, z wiodącą rolą w automatyzacji systemów finansowych przy jednoczesnym zapewnieniu ich zgodności z przepisami podatków i prawa.

Michał Żukowski

Członek Rady Nadzorczej

Ekspert ds. prawnych aspektów komercjalizacji i transferu technologii. Przez ostatnie lata związany z Narodowym Centrum i Rozwoju, gdzie pełnił funkcje dyrektora działu prawnego. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych finansowania badań naukowych i prac rozwojowych a także praw własności intelektualnej. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał pracując dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz renomowanych warszawskich kancelarii. Na przestrzeni ostatnich lat uczestniczył w kilkudziesięciu procesach legislacyjnych związanych z finansowaniem B+R oraz współtworzył modele wsparcia publicznego dla innowacji.

Ewa Więcławik

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Radczyni prawna, aktywnie wykonująca zawód (wpis na listę radców prawnych w 2019 roku). Absolwentka SGH w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowości Przedsiębiorstwa (studia podyplomowe ukończone w 2022 roku). Od 2021 roku pełni funkcję w radach nadzorczych, w tym od 2022 roku funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w spółce notowanej na GPW w Warszawie. Główne obszary doradztwa na rzecz spółek kapitałowych obejmują: prawo korporacyjne (obsługa prawna zarządów, rad nadzorczych, Walnych Zgromadzeń), przekształcenia, prawo rynków kapitałowych, w tym emisje akcji oraz regulacje związane z Rozporządzeniem MAR.

Opis rynku

Spółka prowadzi działalność w branży inteligentnej automatyzacji, jednej z najdynamiczniej rozwijających się segmentów usług technologicznych dla biznesu. Wzrost sektora aktywnie wspierają realnie zwiększające się możliwości technologiczne i rosnące potrzeby przedsiębiorstw poszukujących poprawy efektywności procesów.Automatyzacja procesów biznesowych i zastępowanie pracy ludzkiej w pracach, które do niedawna były uważane za domenę człowieka jest postępującą tendencją. Wg analizy portalu Statista, opublikowanej dnia 25 lutego 2022 roku rozwiązania klasy RPA (Robotic Process Automation, do których należą inteligentne chatboty) stają się obecnie coraz ważniejszym elementem budowy efektywnego przedsiębiorstwa,
a światowy rynek tego typu rozwiązań ma wedle szacunków rosnąć na poziomie 26,97% rocznie (CAGR) w latach 2020 - 2030, by w roku 2030 przekroczyć wartość 13 mld dolarów.Spółka prowadzi działalność w branży inteligentnej automatyzacji, jednej z najdynamiczniej rozwijających się segmentów usług technologicznych dla biznesu. Wzrost sektora aktywnie wspierają realnie zwiększające się możliwości technologiczne i rosnące potrzeby przedsiębiorstw poszukujących poprawy efektywności procesów. Automatyzacja procesów biznesowych i zastępowanie pracy ludzkiej w pracach, które do niedawna były uważane za domenę człowieka jest postępującą tendencją. Wg analizy portalu Statista, opublikowanej dnia 25 lutego 2022 roku rozwiązania klasy RPA (Robotic Process Automation, do których należą inteligentne chatboty) stają się obecnie coraz ważniejszym elementem budowy efektywnego przedsiębiorstwa, a światowy rynek tego typu rozwiązań ma wedle szacunków rosnąć na poziomie 26,97% rocznie (CAGR) w latach 2020 - 2030, by w roku 2030 przekroczyć wartość 13 mld dolarów.

Właściwy moment na inwestycję.

Inteligentna automatyzacja jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się technologii dla biznesu.

Firmy coraz częściej inwestują w inteligentną automatyzację, która obejmuje sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe i zrobotyzowaną automatyzację procesów (RPA).

Szacuje się, że rynek inteligentnej automatyzacji osiągnie wartość 232 miliardy dolarów do 2025 roku - w porównaniu z 12,4 miliardami dolarów w 2018 roku.

Potencjał automatyzacji leży w wykorzystaniu coraz większej gamy technologii, narzędzi i technik.

Strategia

Przyjęta przez Zarząd Emplocity strategia rozwoju zakłada dalszy rozwój technologiczny i rynkowy z wykorzystaniem środków pozyskanych ze sprzedaży dotychczas stworzonych rozwiązań oraz już pozyskanych grantów i ewentualnie pozyskanych dotacji w przyszłości. W horyzoncie kilku kwartałów Emitent zamierza koncentrować się na ukończeniu prac i rozwijaniem kolejnych produktów. Spółka zamierza również prowadzić prace w zakresie zwiększenia skuteczności sprzedaży oferowanych produktów. W zakresie modelu sprzedaży priorytetowym będzie rozwój oferowania rozwiązań szytych na miarę dla klientów korporacyjnych.

Do szczegółowych założeń strategii rozwoju można zaliczyć:

1

Rozwój platformy z wykorzystaniem grantów i finansowania wewnętrznego

Od strony technicznej Spółka zamierza rozwijać platformę poprzez: dodanie kolejnych wersji językowych (w tym w najbliższym czasie języka ukraińskiego i niemieckiego) w oferowanych produktach; wdrożenie VoiceBot'ów umożliwiających obsługę głosową zapytań; integrację z kolenymi dostawcami zewnętrznymi; integrację z usługami Gooogle - udostępnienie platformy jako serwisu w Google Computer Engine; rezwój systemu komunikacyjnego.

2

Ekspansja oraz skalowanie sprzedaży, w tym zwiększenie zespołu konsultantów

Sprzedaż direct:
1. Dalszy rozwój sprzedaży bezpośredniej przez rozwój oferty produktowej i usługowej;
2. Koncentracja na segmencie korporacyjnym cechujących się dużą jednostkową wartością kontraktu - powyżej 1 mln PLN;
3. Up- / cross-sell - dosprzedaż w krótkim i średnim okresie poprzez rozszerzenie obecności u istniejących klientów;
4. Przemodelowanie współpracy z istniejącymi Klientami w stronę formuły ramowej. Sprzedaż partnerska:
1. Partnerstwo technologiczne z dużymi rozwiązaniami np. SAP, Microsoft, Nvidia;
2. Sprzedaż projektów w oparciu o technologię Emplocity (Value Added Reseller);
3. Dystrybucja / sprzedaż o dużym wolumenie gotowych produktów;
4. Rejestracja technologii, produktów i usług Emplocity na platformach typu „market place”, posiadających globalny zasięg
Ponadto, w celu zwiększenia wolumenu sprzedawanych produktów, Emitent zamierza zintensyfikować działania mające na celu ekspansję zagraniczną. W chwili obecnej oferowane są chatboty w języku polskim i angielskim oraz trwają prace nad niemiecką i ukraińską wersją językową.

3

Rozwój produktów domenowych i marketplace dla botów

  1. Identyfikacja kolejnych obszarów biznesowych dla botów domenowych/ automatyzacji procesów (customer service, administracja, zakupy/ sprzedaż i inne)
  2. Opracowanie modelu revenue-sharingu (podziału przychodów) dla partnerów; umożliwienie rozwoju produktów u klientów będących usługodawcami;
  3. Rozwój programów zwiększania zainteresowania tworzeniem asystentów AI (botcamp, szkolenia i warsztaty, tworzenie materiałów szkoleniowych i rozwój blog

“Every company will have to be a digital-first company, or they will be out of business”

Cliff Justice, KPMG Partner
Wyzwania digitalizacji i pracy zdalnej

Stoimy u progu przełomu technologicznego, przyspieszają procesy automatyzacji procesów i wykorzystania AI. Zmiany związane z COVID (praca zdalna, zmniejszenie zatrudnienia) zdecydowanie wzmacniają ten trend.

Przeciążenie informacyjne

Komunikacja w coraz większym stopniu ma charakter cyfrowy, zaś informacje wysyłane są w postaci nieustrukturyzowanego tekstu. Wykładniczo rośnie ilość generowanych przez organizacje danych (90% globalnych danych powstało w trakcie ostatnich 2 lat, z czego 80% jest nieustrukturyzowanych).

Usprawnienie komunikacji

Pracownicy potrzebują narzędzi pozwalających ogarnąć natłok informacji. Praca zdalna stawia dodatkowe wyzwania, a efektywna wymiana informacji pomiędzy pracownikami, ale także klientami i partnerami jest kluczowa dla utrzymania (i wzrostu) wydajności pracy.

Przemyślana strategia

Strategiczne podejście do automatyzacji pozwala na ROI rzędu 5-10x (KPMG), jednak wdrożenie tego typu rozwiązań wymaga pozyskanie odpowiednich kompetencji.

Potrzeba gotowych rozwiązań

Głównymi barierami dla wdrożeń rozwiązań AI jest brak doświadczenia, niedobór talentów, ryzyko związane z nowymi technologiami oraz konieczność zatrudniania (drogich) specjalistów. Ostatnie przełomowe odkrycia w dziedzinie AI (modele wykorzystujące typu transformer z atencją i transfer learning) dają nadzieję na automatyzację tego procesu.

Technologia Emplocity

Stworzony przez Emplocity silnik pozwala na szybkie tworzenie zaawansowanych rozwiązań klasy Virtual Assistant dostępnych jako produkty “pudełkowe” (bez konieczności kosztownych wdrożeń i rozwoju własnych zespołów RPA w firmie).

Dlaczego Emplocity?

Technologia po walidacji u licznych klientów korporacyjnych

Szereg wdrożeń w fazie PoC i post PoC u licznych klientów polskich i międzynarodowych potwierdzających potencjał rozwiązań.

Własna technologia know-how

Autorskie rozwiązania AI/ML oraz autonomiczny planner, która pozwala dostarczać rozwiązania domenowe.

Zdywersyfikowane źródła przychodu

Szerokie możliwości komercjalizacji technologi, zarówno poprzez produkty własne, jak i licencjonowanie.

Skuteczność w pozyskiwaniu środków na R+D

Pozyskane blisko 15 mln zł z programów grantowych, które to środki nie rozwadniają akcjonariuszy, a generują wartość dla Spółki.

Unikalne kompetencje i doświadczenie zespołu

Światowej klasy interdyscyplinarny zespół zajmujący się badaniami z obszaru AI/ML oraz ich implementacją w rozwiązania biznesowe.

Strategia i droga rozwoju Emplocity™

Naszą wizją jest wspieranie biznesów naszych klientów poprzez inteligentną automatyzację

1

Sierpień 2017

Stworzyliśmy pierwszego w Polsce chatbota z udziałem AI do wspierania firm w rekrutacji kandydatów. W marcu 2018 r. przeprowadziliśmy pierwsze wdrożenie B2B naszego rozwiązania, z którego aktualnie korzystają największe polskie i międzynarodowe firmy.

2

Rok 2019

Zakończyliśmy niemal trzykrotnym wzrostem przychodów, zdobywając kolejnych znaczących klientów klasy enterprise. W 2020 rok weszliśmy z wizją dalszego rozwoju na polu naukowym dzięki dofinansowaniu kolejnego projektu B+R na lata 2020–2022.

3

Dziś

Nieustannie się rozwijamy, udoskonalamy technologię oraz tworzymy produkty odpowiadające na potrzeby polskich i międzynarodowych firm. Nasze inteligentne chatboty wykorzystywane są w rekrutacji, komunikacji, obsłudze klienta. Kierujemy swoją ofertę zarówno do dużych organizacji, jak i firm z sektora MŚP.

Platforma Emplocity™
- nasz flagowy projekt

Stworzyliśmy platformę wyposażoną w autorskie rozwiązania AI/ML, która pozwala dostarczać rozwiązania domenowe odpowiadające na konkretne potrzeby i wyzwania klientów.

Posiadamy gotowe produkty “pudełkowe”, które mogą być konfigurowane pod specyficzne potrzeby klientów i zapewniają łatwe wdrożenie i użytkowanie.

Z wykorzystaniem wbudowanych, konfigurowalnych bloków można zbudować własne rozwiązanie, które w zintegrowany sposób łączy szereg funkcjonalności.

Wirtualny Asystent

Funkcjonalność Wirtualnego Asystenta, który wchodzi w interakcję z użytkownikiem i udziela odpowiedzi w sposób naturalny, przypominający interakcję z drugim człowiekiem.

Platforma do robotyzacji procesów

Funkcjonalność platformy do robotyzacji procesów, która wykonuje określone działania w trybie 24/7, we współpracy z innymi systemami - bez angażowania lub z minimalnym zaangażowaniem ludzkiego operatora.

Baza wiedzy

Funkcjonalność bazy wiedzy, która umożlwia zautomatyzowanie powtarzających się zapytań, zapewnia skuteczny przepływ informacji i wspiera wymianę wiedzy w firmie.

Platformę Emplocity zintegrujesz z takimi rozwiązaniami jak:
Messenger
Web
WhatsApp
Google Actions
Microsoft Teams
Aplikacja
Google Hangouts

EMPLOCITY S.A.

ul. Nowogrodzka 51 (3 piętro)
00-695 Warszawa
REGON: 146788578
NIP:5223007585
KRS: 0000906954

✉️ czesc@emplocity.pl


📞 (+48) 22 213 95 11

INC S.A.

Autoryzowany doradca, z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa A. Baraniaka 6, 61-131 Poznań, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto-Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028098, NIP: 7781024498.

biuro@incsa.pl
tel. 61 851-86-77
https://incsa.pl

Administratorem danych osobowych jest Emplocity S.A. Więcej informacji w Polityce Prywatności. Siedziba Emplocity S.A. mieści się w Warszawie (00-695) przy Nowogrodzkiej nr 51, III piętro. Dane osobowe osób korzystających z formularza przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz.

Prognozy

Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

Dokumenty

Kalendarium

Raport kwartalny za I kwartał 2024 r.08.05.2024
Raport kwartalny za II kwartał 2024 r.07.08.2024
Raport kwartalny za III kwartał 2024 r.06.11.2024
Raport kwartalny za IV kwartał 2023 r.13.02.2024
Raport roczny za 2023 r.22.05.2024

Ta strona korzysta z ciasteczek opartych na sztucznej inteligencji, aby zapewnić najlepsze doświadczenia zapoznaj sie z Ciasteczkową polityką