Projekty i granty realizowane przez Emplocity

Opracowanie zautomatyzowanego systemu wykorzystującego sztuczną inteligencję do wielokanałowej obsługi reklamy rekrutacyjnej i operacji Real-Time-Bidding wykorzystującego rekurencyjne sieci neuronowe i generatywne sieci przeciwstawne

Projekt polega na opracowaniu zautomatyzowanego systemu wykorzystującego sztuczną inteligencję do wielokanałowej obsługi reklamy rekrutacyjnej i operacji Real-Time-Bidding wykorzystującego rekurencyjne sieci neuronowe i generatywne sieci przeciwstawne. Projekt odpowiada na istotną rynkową potrzebę związaną z problemem pozyskiwania przez firmy tzw. “leadów rekrutacyjnych” (tj. danych kontaktowych do potencjalnego kandydata po wstępnej preselekcji, wyrażającego wstępne zainteresowanie daną firmą lub stanowiskiem) w procesach rekrutacyjnych. Rezultatem projektu będzie możliwość udostępnienia klientom Wnioskodawcy nowego produktu w ramach platformy Emplocity, którego istotą będzie automatyczne dostarczenie leadu rekrutacyjnego do potencjalnego pracodawcy w oparciu o prowadzenie i optymalizację działań reklamowych w Internecie. Lead umożliwi pracodawcy nawiązanie kontaktu z właściwą osobą i uzyskanie pełnego CV. Dodatkowo, wypracowane rozwiązanie może być oferowane jako odrębna usługa i funkcjonować niezależnie od głównego obszaru działalności Wnioskodawcy, co znacznie zwiększa jego potencjał wdrożeniowy i wartość dla uczestników rynku pracy. Projektowane rozwiązanie będzie oparte na algorytmach sztucznej inteligencji wykorzystującej uczenie głębokich sieci neuronowych, w tym generatywne sieci przeciwstawne i sieci rekurencyjne pozwalające na automatyzację procesu tworzenia i optymalizacji kampanii reklamowych, a docelowo obejmie:

- generowanie reklam rekrutacyjnych w oparciu o dostępne publicznie dane z analogicznych rekrutacji i w sposób adekwatny do grupy docelowej tych działań;


- badanie reakcji odbiorców ww. reklam i ogłoszeń oraz zwrotne informowanie o dostępności kandydatów o pożądanym profilu zawodowym itp.;


- optymalizację zakupów powierzchni reklamowej i ogłoszeniowej w mediach społecznościowych oraz platformach reklamy internetowej;


Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0912/18


Wartość projektu: 5 724 659,00 zł


Wartość dofinansowania: 4 262 621,75 zł


Opracowanie autonomicznej sztucznej inteligencji wykorzystującej uczenie głębokich sieci neuronowych ze wzmocnieniem, automatyzującej procesy rekrutacyjne

Celem projektu planowanego do realizacji przez Emplocity Spółka z o.o. jest stworzenie inteligentnego robota rekrutacyjnego, który za pomocą interfejsu konwersacyjnego (chatbot) będzie komunikował się z kandydatem, pomagając mu w znalezieniu nowej, lub zmianie obecnej pracy. Istotą proponowanego podejścia jest wyręczenie kandydata w żmudnym procesie poszukiwania ofert spełniających zadane kryteria, analizowania dopasowania do wymagań pracodawcy i aplikowania na znalezione stanowiska (co będzie realizowane anonimowo). Następnie, gdy dany pracodawca wyrazi zainteresowanie zgłoszeniem kandydata, a kandydat wyrazi zgodę na przekazanie jego danych osobowych danej firmie, system będzie pośredniczył w komunikacji między stronami, aby na koniec przesłać dokumenty rejestracyjne kandydata. Jednocześnie, poznając aktualne kompetencje kandydata i odnosząc je do zbieranych na bieżąco danych rynkowych, system będzie mógł wnioskować o potencjalnych ścieżkach rozwoju kariery, aby zarekomendować kandydatowi najbardziej korzystne dla niego kroki.

Projekt odpowiada na istotną rynkową potrzebę, wynikającą z pasywnej postawy potencjalnych kandydatów (zdecydowana większość potencjalnych kandydatów to kandydaci pasywni, nie poszukujący w sposób aktywny pracy tj. nie przeglądający ofert i nie aplikujący na ogłoszenia) przy jednoczesnym wysokim popycie na pracę ze strony przedsiębiorstw (szczegółowe dane poniżej) i związanych z tym rosnących kosztów pozyskania wykwalifikowanych osób do pracy. Uzyskane wyniki prac B+R zostaną wdrożone do działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez stworzenie infrastruktury techniczno-programowej do uruchomienia autonomicznej sztucznej inteligencji wykorzystującej uczenie głębokich sieci neuronowych ze wzmocnieniem, automatyzującej procesy rekrutacyjne. Wyniki prac B+R zostaną zintegrowane z istniejącymi systemami Wnioskodawcy.


Numer projektu: POIR.01.01.01-00-1135/17


Wartość projektu: 5 173 295,33 zł


Wartość dofinansowania: 3 950 139,56 zł


Sztuczna Inteligencja Automatyzująca Procesy Rekrutacyjne

Projekt obejmuje Zastosowanie analityki predykcyjnej w dynamicznie rozwijającej się branży Tech HR - w zakresie wspomagania procesu ewaluacji kandydatów w obszarze IT (w szczególności na pozycje zw. z programowaniem.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa.


Numer umowy o Wsparcie: NR 5/LEONARTO ALFA/2017 z dn. 12 stycznia 2018 roku


Wysokość dofinansowania projektu UE: 2 000 000,00 zł

Opracowanie konwersacyjnej sztucznej inteligencji wspierającej obieg informacji w przedsiębiorstwie w oparciu o automatyczną analizę nieustrukturyzowanych danych z wykorzystaniem algorytmów głębokich sieci neuronowych w architekturze modeli transformatorów z atencją.

Celem projektu planowanego do realizacji przez Emplocity Sp. z o.o. jest stworzenie nowego produktu (innowacja produktowa) w postaci narzędzia automatyzującego komunikację wewnętrzną w przedsiębiorstwach, wykorzystującego konwersacyjną sztuczną inteligencję wspierającą obieg informacji w oparciu o automatyczną analizę nieustrukturyzowanych danych. Projekt odpowiada na istotną potrzebę rynkową związaną z problemem nieefektywności procesu przekazywania informacji w przedsiębiorstwach. Szybki dostęp do kluczowych informacji ma w dzisiejszych czasach zasadnicze znaczenie dla zapewnienia wysokiej wydajności pracowników i rozwoju biznesu.

W praktyce narzędzie pozwoli na:


- łatwiejsze/szybsze dotarcie do pożądanych informacji przez pracowników,


- poprawę efektywności pracowników,


- wykorzystanie uwolnionych mocy przerobowych w nowych obszarach,


- poprawę ogólnego doświadczenia pracownika i satysfakcji z pracy.


Numer projektu: POIR.01.01.01-00-1189/19-00


Wartość projektu: 5 366 042,40 zł


Wartość dofinansowania: 4 082 860,65 zł


Ta strona korzysta z ciasteczek opartych na sztucznej inteligencji, aby zapewnić najlepsze doświadczenia zapoznaj sie z Ciasteczkową polityką