technologie / platforma emplocity

Platforma Emplocity™

Zbuduj własne rozwiązanie automatyzujące w oparciu o gotowe bloki akcji i scenariusze rozmów.

Jak działa Platforma Emplocity?

Platforma Emplocity to autorskie oprogramowanie, które umożliwia firmom tworzenie botów dziedzinowych i wdrożenie automatyzacji procesów w różnych obszarach i branżach, bez konieczności długotrwałych wdrożeń. Rozwiązania te opierają się na rozumieniu wypowiedzi użytkownika, rozpoznawaniu intencji, wymianie wiedzy oraz wykonywaniu zautomatyzowanych akcji.

Zaawansowana technologia, która sprawia, że automatyzacja jest łatwa i dostępna dla każdego.

Wbudowany interfejs konwersacyjny

Umożliwia użytkownikom korzystanie z systemu w formie naturalnej konwersacji z wirtualnym asystentem, bez konieczności instalowania czy szkoleń z dodatkowego oprogramowania.

Autorski silnik NLP

Odczytuje w sposób masznowy wypowiedzi i preferencje użytkowników. Prowadzi rozmowę w sposób naturalny tak, aby zapewnić realizację celu użytkownika.

AI planner

Umożlwia uruchamianie i zarządzanie procesami automatycznymi poprzez chat. Potrafi planować zadania, podejmować decyzje i wykonywać akcje zlecone przez użytkownika.

Różnorodne kanały komunikacji

Użytkownicy mogą korzystać z chatbota w różnego rodzaju komunikatorach (np. Messenger, Slack, Ms Teams) lub dedykowanej aplikacji web / mobile.

Algorytmy sztucznej inteligencji

Algorytmy uczenia ze wzmocnieniem umożlwiają trenowanie sieci neuronowej przy pomocy relatywnie niewielkiej liczby danych wejściowych od użytkownika.

Automatyczna analiza danych

Najnowocześniejsze rozwiązania, tj. sieci transformer z atencją, programowanie dynamiczne, narzędzia do oznaczania danych, pozwalają na wykorzystanie zarówno ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych zbiorów danych.

Integracje

Rozwiązania zbudowane w oparciu o Platformę Emplocity pozwalają na integrację z innymi systemami , dzięki czemu umożliwiają udzielenie automatycznej odpowiedzi na spersonalizowane zapytania.

Platforma do wymiany wiedzy

Stworzone przez nas modele są w stanie udzielać odpowiedzi na podstawie wcześniej zaanotowanych zasobów, ale też odczytując je bezpośrednio z surowego tekstu. Potrafią też zdobywać nową wiedzę na podstawie pytań od użytkowników.

Wbudowany silnik rekomendacyjny

W pełni konfigurowalny i agnostyczny, potrafi dopasować jeden obiekt do drugiego na podstawie określających go cech i umożliwia podpowiadanie określonych elementów użytkownikowi.

Poznaj korzyści dla Twojej firmy.

Łatwe i szybkie wdrożenie

Możliwość skorzystania z gotowych rozwiązań w modelu SaaS lub stworzenia własnych w oparciu o predefiniowane, przetrenowane bloki - bez kosztownych i czasochłonnych wdrożeń, skomplikowanej konfiguracji na infrastrukturze klienta czy czasochłonnych szkoleń.

Niskie ryzyko projektowe

Łatwe wdrożenie rozwiązań automatyzujących umożlwia uzyskanie korzyści biznesowych od dnia “zero”, skraca oczekiwanie na zwrot poniesionych nakładów, a tym samym obniża próg wejścia w automatyzację w firmach - zarówno w sektorze enterprise, jak i MŚP.

Wygoda użytkowania

Budowanie pozytywnych doświadczeń użytkowników poprzez udostępnianie im narzędzia z wygodnym interfejsem konwersacyjnym, które reaguje szybko, jest dostępne 24/7 i potrafi przetwarzać język naturalny, przypominając interakcję z drugim człowiekiem.

Oszczędność i wzrost wydajności

Automatyzacja kluczowowych operacji biznesowych i usprawnienie przepływu informacji pozwalają skrócić czas realizacji zadań, obniżyć koszty obsługi procesów, zwiększyć jakość i wydajność pracy, zapewniając wzrost zdolności operacyjnej firmy.

Uwolnienie potencjału pracowników

Wzrost efektywności pracowników wyposażonych w technologie sztucznej inteligencji uwalnia ich od wykonywania powtarzalnych czynności i umożliwia rozwój oraz skupienie się na działaniach o większej wartości dodanej dla firmy.

1

Zdefiniuj mierzalny cel i zakres automatyzacji.

Rozpocznij od wyznaczenia celów i kluczowych wskaźników efektywności rozwiązania - tak, aby odpowiadało indywidualnym potrzebom Twojej firmy i rozwiązywało realne problemy Twoich pracowników.

2

Skonfiguruj własne rozwiązanie.

Skorzystaj z gotowych, konfigurowalnych produktów Emplocity lub zbuduj własnego wirtualnego asystenta w oparciu o przygotowane przez nas bloki akcji i predefiniowane scenariusze konwersacji.

3

Uruchom, mierz i optymalizuj swojego chatbota.

Udostępnij chatbota pracownikom, klientom, dostawcom, kandydatom, aby budować pozytywne doświadczenia użytkowników i usprawniać procesy wewnątrz organizacji.

Poznaj inne rozwiązania technologiczne, które pozwolą Twojej firmie wdrożyć automatyzację w łatwy i skuteczny sposób.

Opowiedz nam o swoich potrzebach.

Wspólnie zastanowimy się, jak nasze know-how wykorzystać w Twojej firmie.

Ta strona korzysta z ciasteczek opartych na sztucznej inteligencji, aby zapewnić najlepsze doświadczenia zapoznaj sie z Ciasteczkową polityką