TECHNOLOGIA / SZTUCZNA INTELIGENCJA

Sztuczna inteligencja

Wykorzystaj potencjał algorytmów sztucznej inteligencji w automatyzacji kluczowych operacji w przedsiębiorstwie.

Sztuczna inteligencja w rozwiązaniach Emplocity.

Nasze rozwiązania wyposażone są w algorytmy sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego. Wykorzystują najnowsze osiągnięcia w dziedzinie Głębokich Sieci Neuronowych. To pozwala na analizę i przetwarzanie dużych zbiorów danych (w tym nieustrukturyzowanych), umożliwia generowanie danych treningowych w sposób zautomatyzowany, a także ciągłe trenowanie modelu i uzupełnianie go o nowe dane. Tak zaawansowane mechanizmy pozwalają na realizację nawet złożonych procesów automatyzacji, gwarantując jednocześnie szybszą implementację rozwiązań, znaczący spadek kosztów automatyzacji oraz zapewnienie bardzo wysokiej jakości i precyzji modelu.

Poznaj technologie wykorzystujące sztuczną inteligencję, w które wyposażone są nasze rozwiązania.

NLP - przetwarzanie języka naturalnego

Wykorzystanie złożonych modeli obliczeniowych pozwala na zrozumienie wypowiedzi użytkowników w języku naturalnym, ale też na rozpoznanie sentymentu wypowiedzi, czyszczenie i klasyfikację pozyskanych danych oraz wyciągnięcie specyficznych obiektów z tekstu.

Budowa modeli predykcyjnych

Wykorzystanie modeli uczenia maszynowego umożliwia przewidywanie zachowań i intencji użytkowników, wyszukiwanie anomalii czy grupowanie i klastrowanie danych. Sprawia także, że trafność odpowiedzi na pytanie zadane wytrenowanemu systemowi może osiągać ok. 85%.

Przetwarzanie dużych ilości danych

Głębokie sieci typu transformer z uczeniem wielozadaniowym zapewniają szybkie przetwarzanie dużych ilości danych na klastrach obliczeniowych, w tym danych nieustrukturyzowanych. Umożliwiają automatyczną anotację zbiorów tekstowych i budowania korpusów treningowych.

Uczenie maszynowe

Algorytmy uczenia maszynowego pozwalają zautomatyzować proces uczenia się nowych treści przez system, tworząc samouczącą się bazę pytań i odpowiedzi, która wraz ze wzrostem zapytań, staje się coraz bardziej precyzyjna.

Deep learning

Budowanie modeli obliczeniowych wykorzystujących Głębokie Sieci Neuronowe, w szczególności sieci typu transformer z uczeniem wielozadaniowym, pozwala na zautomatyzowanie procesu pozyskiwania danych, ich anotacji i aktualizacji modelów, a co za tym idzie szybszą implementację rozwiązań automatyzujących.

Uczenie ze wzmocnieniem

Algorytmy sztucznej inteligencji wykorzystujące uczenie głębokich sieci neuronowych ze wzmocnieniem umożliwiają uczenie sieci neuronowej przy pomocy relatywnie niewielkiej liczby danych wejściowych od użytkownika.

Silnik konwersacyjny

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych umożliwiło nam zbudowanie silnika konwersacyjnego, na którym opierają się tworzone przez nas interfejsy konwersacyjne wykorzystywane przez klientów do automatyzacji wybranych procesów.

Silnik rekomendacyjny

Głębokie uczenie z transferem zastosowane w naszym silniku rekomendacyjnym umożliwia dopasowanie jednego obiektu do drugiego na podstawie określających go cech - niekonicznie wyrażonych “wprost”, a wynikających z analizy treści.

Analiza i generowanie obrazu

Uczenie głębokich sieci neuronowych, w tym generatywne sieci przeciwstawne i sieci rekurencyjne umożliwiają automatyczną analizę i generowanie obrazu, które znajdzie zastosowanie choćby w procesie tworzenia i optymalizacji kampanii reklamowych.

Korzyści z zastosowania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji

Elastyczność

Zwiększenie elastyczności i precyzji rozwiązania poprzez możliwość automatycznego dotrenowywania systemu nowymi danymi, nieujętymi w korpusie treningowym.

Szybkość

Możliwość wdrożenia automatyzacji w relatywnie szybki sposób dzięki unikalnemu mechanizmowi generowania i przetwarzania danych treningowych w oparciu o zbiory danych surowych.

Wygoda

Budowanie pozytywnych doświadczeń użytkowników z wykorzystaniem innowacyjnego interfejsu konwersacyjnego rozpoznającego intencje zapytań użytkowników wyrażone w języku naturalnym.

Efektywność

Zwiększenie efektywności pracowników dzięki wyposażeniu ich w narzędzia AI - tak, by mogli skoncentrować się na bardziej zawiłych, niepowtarzalnych zdaniach o większej wartości dodanej dla przedsiębiorstwa.

Oszczędność

Obniżenie kosztu, a tym samym ryzyka wdrożenia rozwiązań automatyzujących dzięki zastosowaniu innowacyjnych i zaawansowanych technologii opartych na sztucznej inteligencji.

Innowacyjność

Budowanie pozytywnego wizerunku firmy opierającej swoje rozwiązania na innowacyjności, inicjującej zmiany i wskazującej kierunek rozwoju w ramach swojego sektora biznesu.

1

Zdefiniuj mierzalny cel i zakres automatyzacji.

Rozpocznij od wyznaczenia celów i kluczowych wskaźników efektywności rozwiązania - tak, aby odpowiadało indywidualnym potrzebom Twojej firmy i rozwiązywało realne problemy Twoich pracowników.

2

Skonfiguruj własne rozwiązanie.

Skorzystaj z gotowych, konfigurowalnych produktów Emplocity lub zbuduj własnego wirtualnego asystenta w oparciu o przygotowane przez nas bloki akcji i predefiniowane scenariusze konwersacji.

3

Uruchom, mierz i optymalizuj swojego chatbota.

Udostępnij chatbota pracownikom, klientom, dostawcom, kandydatom, aby budować pozytywne doświadczenia użytkowników i usprawniać procesy wewnątrz organizacji.

Poznaj inne rozwiązania technologiczne, które pozwolą Twojej firmie wdrożyć automatyzację w łatwy i skuteczny sposób.

Opowiedz nam o swoich potrzebach.

Wspólnie zastanowimy się, jak nasze know-how wykorzystać w Twojej firmie.

Ta strona korzysta z ciasteczek opartych na sztucznej inteligencji, aby zapewnić najlepsze doświadczenia zapoznaj sie z Ciasteczkową polityką